Verkeersboetes: Wie betaalt, werkgever of werknemer?

Verkeersboete opgelegd aan uw werknemer.

Uw werknemer begaat tijdens het uitoefenen van zijn dienstbetrekking een verkeersovertreding met een auto waarvan het kenteken geregistreerd staat op zijn naam. Wilt u deze boete vergoeden, dan moet u deze boete verplicht aanmerken als verplicht loon. U mag de boete niet aanwijzen als eindheffingsloon en onder de werkkostenregeling breng

 

Verkeersboete opgelegd aan u als werkgever.

Uw werknemer begaat tijdens het uitoefenen van zijn dienstbetrekking een verkeersovertreding met een auto waarvan het kenteken geregistreerd staat op uw naam.
In dit geval moet u eerst beoordelen of u de boete kunt verhalen op uw werknemer. Veelal is dit het geval. U mag niet verhalen als hij in opdracht van u de overtreding begaan heeft. In dit laatste geval is er geen sprake van loon voor uw werknemer. Kunt u de boete wel verhalen op uw werknemer, maar doet u dat niet, dan heeft uw werknemer een voordeel. In dit geval is er dus sprake van loon.

U kunt er voor kiezen dit bij de werknemer te belasten als loon.
U mag er ook voor kiezen om de boete aan te wijzen als eindheffingsloon en onder de werkkostenregeling te laten vallen (Houd daarbij wel rekening met het gebruikelijkheidscriterium, het mag niet meer dan 30% afwijken wat onder vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. In de praktijk hanteert de belastingdienst voor de gebruikelijkheidstoets de volgende stelregel: zijn alle vergoedingen en terbeschikkingstellingen per werknemer (zonder de gericht vrijgestelde zaken) niet meer dan € 2400 per jaar, dan is het gebruikelijk)

Facebook
Twitter
Email
Print