In 2023 nog investeringsaftrek EIA (energie- investeringsaftrek) claimen kan lonen

Het kabinet heeft het voornemen om met ingang van 2024 het fiscale voordeel van de energie-
investeringsaftrek (EIA) te verlagen. Het loont dus waarschijnlijk om de EIA nog dit jaar te claimen.

Wat zijn de aandachtspunten?

Ondernemers kunnen de EIA claimen voor investeringen die hun bedrijfsvoering energiezuiniger
maken. Het kabinet heeft eerder dit jaar aangekondigd dat zowel het aftrekpercentage als het
maximale investeringsbedrag per onderneming voor de EIA vanaf 2024 omlaaggaan. Ondanks de val
van het kabinet op 7 juli, is dit voornemen in een brief van 14 juli 2023 nog eens bevestigd. Hoewel
een demissionair kabinet doorgaans een zogenoemde beleidsarme begroting maakt, zullen er
volgens mediaberichten wel maatregelen komen die de koopkracht moeten stutten. En daar is
financiële dekking voor nodig.

Voorwaarden voor toepassen EIA

Hoe ver de aftrek beperkt wordt moet het kabinet nog bepalen, dat komt naar verwachting op
Prinsjesdag naar buiten. Maar het aftrekpercentage zal dus waarschijnlijk wel lager worden dan de
huidige 45,5%. Het kan daarom voor ondernemingen financieel interessant zijn om nog dit jaar te
investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Zij mogen dan een
percentage van de investering aftrekken van hun fiscale winst. Voor het claimen van de EIA gelden
onder meer deze voorwaarden:

  • het investeringsbedrag is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst.

EIA combineren met KIA, niet met MIA

Ondernemingen kunnen de EIA ook combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Een
combinatie van de EIA en de milieu-investeringsaftrek (MIA) is niet mogelijk. Mocht een ondernemer
kunnen kiezen tussen EIA of MIA voor een bepaalde investering, dan is de EIA procentueel
voordeliger. De maximale aftrek voor de MIA is namelijk 45%, terwijl de EIA dit jaar dus nog tot
45,5% oploopt.

Kabinet wil EIA voortzetten tot 2029

In de al genoemde brief gaat het kabinet ook in op de evaluatie van de EIA die twee
onderzoeksbureaus hebben uitgevoerd. Zij concluderen dat de EIA op zich een doelmatig instrument
is voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd zegt in een enquête van
de onderzoekers 52% van de ondernemers dat zij hun investering óók hadden gedaan zonder de
financiële hulp van de EIA. Oftewel: er zijn aardig wat ‘free riders’. Daarnaast lijken vooral de grotere
ondernemingen te profiteren van de investeringsaftrek. De onderzoekers bevelen daarom onder
meer aan om de EIA-drempel voor het mkb te verlagen, bijvoorbeeld door vooral technieken op de
Energielijst te zetten die toepasbaar zijn in het middenbedrijf.
Op basis van de evaluatie ziet het kabinet genoeg reden om de EIA voort te zetten, in elk geval tot
l januari 2029. Tegen die tijd moet een nieuwe afweging worden gemaakt over het voortzetten van
de regeling. Wel wil het kabinet nog nader onderzoeken of het vanuit overheidsperspectief misschien
effectiever is om de aftrek te vervangen door een directe subsidie.
Bron: ‘Rendement Online’ – https://www.rendement.nt

Facebook
Twitter
Email
Print