Lijsten vol aftrekbare bedrijfsmiddelen (MIA, Vamil)

Ondernemers steken steeds meer geld in verduurzaming, niet in de laatste plaats omdat klanten daar om vragen. En u heeft uiteraard het beste voor met de planeet, maar een financiële steun in de rug van de overheid is natuurlijk nooit weg. U mag dan ook een deel van de investering in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in aftrek brengen. Zolang ze tenminste op de goede lijst staan. Belastingkorting op duurzame investeringen regelt u via de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Verder is er de Vamil-regeling, een extra willekeurige afschrijving die u van de winst mag aftrekken. De EIA krijgt u alleen voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Voorde MIAenVamil geldt de Milieulijst. Deze lijsten worden elk jaar vastgesteld en er staan de meest uiteenlopende producten op. Wat te denken van een elektrisch frituurtoestel (voor de horeca) of een drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen? Bron: ‘Rendement Online’ – https://www.rendement.nl

 

Combinatie van MIA en Vamil

Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat het moet gaan om een investering van minimaal € 2.500. De mogelijke investeringen op de Milieulijst hebben een lettercode, van A tot en met G. Die staan voor de hoogte van de MIA-aftrek (45%, 36% of 27%) en of de combinatie met de Vamil mogelijk is. Code F is procentueel het interessantst, want dat is de combinatie van 45% MIA en 75% Vamil. Voor de EIA geldt één aftrekpercentage, van 45,5% (zie ook de rekenvoorbeelden op pagina 4). Bron: ‘Rendement Online’ – https://www.rendement.nl

 

Hoe kom ik op die lijst?

Als uw onderneming zelf innovatieve technieken verkoopt, kunt u ook proberen om die op de Energielijst of de Milieulijst te krijgen. U kunt een voorstel doen voor beide lijsten via een digitaal
formulier van uitvoerder RVO. Voor de Milieulijst voor 2024 moet dit voorstel uiterlijk 15 augustus 2023 binnen zijn, voor de Energielijst 2024 is dit uiterlijk 31 augustus. Wel moet gezegd dat u
behoorlijk wat informatie moet aanleveren, zoals een onderbouwde berekening van de terugverdientijd. Bron: ‘Rendement Online’ – https://www.rendement.nl

 

Belastingdeurwaarders denken mee met ondernemers

Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze regeling? Dan kunt u bezoek krijgen
van een belastingdeurwaarder. Die komt langs om samen met u te zoeken naar oplossingen voor uw betalingsachterstand.

 

Het is belangrijk dat u nu in actie komt!

De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst meerdere brieven gestuurd om aan te geven dat u achterloopt:

  • met de termijnbedragen van de betalingsregeling
  • of met de aangifte- en betalingsverplichtingen vanaf l oktober 2022
  • of met de termijnbedragen van de betalingsregeling én de aangifte- en betalingsverplichtingen vanaf l oktober 2022

De Belastingdienst wil voorkomen dat u in financiële problemen komt. Of dat zij zelfs de betalingsregeling moeten intrekken. De belastingdeurwaarder komt daarom persoonlijk langs om de mogelijkheden te bespreken.

 

Hoe herkent u een belastingdeurwaarder?

Het gebeurt niet vaak dat iemand van de Belastingdienst bij u op de stoep staat. Wilt u zeker weten dat u te maken hebt met l van onze medewerkers? Vraag de belastingdeurwaarder dan zichzelf te
legitimeren. Die zal dit altijd doen.

 

Niet thuis? Neem dan zelf contact op

Heeft de belastingdeurwaarder u gemist? Dan laat deze een brief achter. In de brief staan het telefoonnummer en de tijden waarop de belastingdeurwaarder bereikbaar is. Vindt u deze brief?
Bel de belastingdeurwaarder dan binnen 7 werkdagen.

 

Hebt u vragen?

Op de site van de Belastingdienst bij Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis vindt u meer informatie over de betalingsregeling bijzonder uitstel. U leest daar onder andere of u aanpassingen van deze regeling kunt aanvragen.

 

Lijsten als inspiratiebron gebruiken

Hoewel de Energielijst en de Milieulijst soms nogal uitblinken in technische details, kunnen ze u ook helpen aan ideeën voor verdere verduurzaming. Zo staan onder de code A 6221 ‘gerefurbishte
plafondplaten’ op de Milieulijst. Mocht u een systeemplafond willen vervangen, dan kan het lonen om te zoeken naar deze platen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor betontegels van minstens 75%
gerecycled materiaal (code A 6214) voor uw parkeerplaats. Om maar aan te geven: als u zoekt naar een duurzamer alternatief ter vervanging van iets bestaands, kunt u de lijsten ook als inspiratiebron gebruiken. Bron: ‘Rendement Online’ – https://www.rendement.nl

 

Geen concrete merken

Op de twee lijsten staan geen concrete merken. Terwijl dat wel handig is als u een nieuwe elektrische bestelbus wilt kopen. Om wat meer richting te geven, heeft uitvoerder RVO ook enkele ‘positieve lijsten’ (zie de website van de RVO) voor de MIA/Vamil. Daarop staan onder meer elektrische bestelauto’s waarvan de RVO weet dat ze aan de eisen voldoen. Tegelijk staat er keurig bij dat u aan vermelding op de positieve lijst geen rechten kunt ontlenen. Navraag doen en eventueel overleggen met de RVO blijft dus het devies vóór u definitief gaat investeren.
Bron: ‘Rendement Online’ – https://www.rendement.nl

Facebook
Twitter
Email
Print