diensten

NIWO vergunning en kredietwaardigheid

NIWO vergunning en kredietwaardigheid

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto’s, maar ook bestelauto’s zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen vergunningplichtig.

Kredietwaardigheid. Voor de aanvraag- en verlenging van de vergunning voor het beroepsgoederenvervoer moet de transportondernemer aantonen dat hij over voldoende risicodragend kapitaal beschikt. Het risicodragend kapitaal wordt bepaald door het aantal voertuigen, waarvoor vergunning is verleend. Voor het eerste voertuig € 9.000 en voor ieder volgende € 5.000.

Vanaf 1 januari 2015 worden zogeheten risicobedrijven jaarlijks op kredietwaardigheid getoetst. Een risicobedrijf zal dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte moeten aantonen. Van een risicobedrijf is sprake als het risicodragend vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%.

U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een AA- of RA-accountant (NBA) of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen beschikken.

Neem contact op

Krijg grip op uw financiën met de hulp van onze ervaren accountants.