De stand van zaken over corona (steun)maatregelen

De periode waarin de overheid bedrijven actief/geldelijk ondersteunde is voorbij. Inmiddels is een periode aangebroken dat de bedrijven die gesteund zijn een aanvraag voor de definitieve afrekening moeten indienen. In veel gevallen is hierbij een accountantsproduct noodzakelijk. Wij willen u wijzen op de (op dit moment bekende) uiterste data waarop deze aanvragen ingediend moeten zijn.

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW kent 8 aanvraagperiodes.

NOW Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid
Uit dit overzicht blijkt dat de afrekening voor de eerste t/m de vijfde periode inmiddels ingediend moeten zijn. Alleen van periode 6 staat de indientermijn nog open.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemingen die via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) TVL-steun hebben ontvangen, worden door de RVO geïnformeerd over de termijn waarbinnen de definitieve aanvraag tot afrekening moet worden ingediend.
Alle termijnen zijn verstreken inmiddels

 

Facebook
Twitter
Email
Print