CAO: FNV aanvaardt eindbod

CAO: FNV aanvaardt eindbod

Tijdens het cao-overleg van 8 december jongstleden hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VVT een eindbod gedaan. Op dinsdag 19 december is uit de achterbanraadpleging van FNV gebleken dat het eindbod door FNV is aanvaard. Er is hiermee een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen.

Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao zal het resultaat naar een definitieve cao-tekst vertaald worden. Deze definitieve cao-tekst zal voor algemeenverbindendverklaring worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Binnenkort zullen ook de loontabellen en de bedragen met betrekking tot de verblijfkostenvergoeding op de website van TLN worden gepubliceerd. Tevens zal er weer een cao-voorlichtingsbrochure beschikbaar komen. Voor vragen kan je contact opnemen met de Ledendesk van TLN.

Hier nogmaals de inhoud van het eindbod (nu cao-akkoord).

 

BRON: https://www.tln.nl/nieuws/fnv-aanvaardt-eindbod/

Facebook
Twitter
Email
Print